Werkon KOKEWA 2020-2022

• VAHVISTAA kansalaisten, sote-palveluiden asiakkaiden, vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osallisuutta.

• EDISTÄÄ kokemustiedon mukaan ottamista kolmannen sektorin ja julkisissa palveluissa.

• LISÄÄ sote-ammattilaisten ja opiskelijoiden valmiuksia tehdä yhteistyötä vertais- ja kokemustoimijoiden kanssa sekä hyödyntää kokemustietoon ja vertaisuuteen perustuvaa osaamista palveluissa sekä julkisella että kolmannella sektorilla.

KOKEWAN TAVOITTEET

Kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osaamisen vahvistaminen.

Sote-palveluiden asiakkaiden, kokemustoimijoiden, ammattilaisten sekä opiskelijoiden
yhteisten verkostojen luominen.

Kokemus- ja ammattiosaamisen yhdistämiseen perustuvat kokeilu- ja kehittämisprosessit.

Kokemusosaamisen ja vertaistukitoiminnan alueellisen koordinoinnin edistäminen.

Matalan kynnyksen viikonlopputoiminnan käynnistäminen ja vahvistaminen.


Hankkeen työntekijät 

Hankekoordinaattori Riikka 

Olen muutoksen mahdollisuuteen uskova kannustava rinnalla kulkija. Minulla on vankka kokemus päihdetyöstä sekä päihdetyön kehittämisestä. Olen saanut olla mukana päihdehuollon asiakkaiden osallisuutta lisäävissä kehittämisprosesseissa, esimerkiksi luomassa kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan toimintamallia päihdekuntoutumiskeskukseen, kehittämässä osallistavia arviointikäytäntöjä ja rakentamassa oppilaitosyhteistyötä. Työssäni päämääränä on ihmisten osallisuuden ja toimijuuden tukeminen. Kehittämistyössä uskon yhteis- ja prosessikehittämisen voimaan sekä jaettuun asiantuntijuuteen ja dialogisuuteen. Innostun käytännön kokeiluista ja pienistä muutoksen askelista!

Hankekoordinaattorina vastaan hankekokonaisuudesta ja yhteiskehittämisen lähtökohtien toteutumisesta. Vastuullani ovat muun muassa hankkeen yhteiskehittämistyöpajojen toteuttaminen sekä valmennusten tai koulutusten ja työnohjauksellisen tuen järjestäminen. 


Yhteystiedot

Hankekoordinaaattori Riikka Hyvärinen

gsm: 050 366 2114

riikka.hyvarinen@kokewa.fi