KOKEWA -HANKKEEN TARKOITUKSENA ON

• VAHVISTAA kansalaisten, sote-palveluiden asiakkaiden, vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osallisuutta.

• EDISTÄÄ kokemustiedon mukaan ottamista kolmannen sektorin ja julkisissa palveluissa.

• LISÄTÄ sote-ammattilaisten ja opiskelijoiden valmiuksia tehdä yhteistyötä vertais- ja kokemustoimijoiden kanssa sekä hyödyntää kokemustietoon ja vertaisuuteen perustuvaa osaamista palveluissa sekä julkisella että kolmannella sektorilla.


KOKEWA -HANKKEEN TAVOITEITA OVAT


• Kokemusosaamisen ja vertaistukitoiminnan koordinointi Keusoten alueella.

• Olemassa olevien koulutus- ja rekrytointikäytäntöjen kartoitus.

• Kokemusasiantuntijoiden ja muiden kokemustoimijoiden osaamisen vahvistaminen.

• Tarvittaessa työnohjauksellinen tuki, mentorointi ja lisäkoulutukset.

• Sote-palveluiden asiakkaiden, kokemustoimijoiden ja ammattilaisten sekä opiskelijoiden yhteisten verkostojen luominen.

• Yhteistyöneuvottelut, yhteiset työskentely- ja oppimisalustat.

• Kokemus- ja ammattiosaamisen yhdistämiseen perustuva kokeilu- ja kehittämisprosessit.

• Yhteistyössä ammattilaisten, oppilaitosten, yhdistysten ja kokemustoimijoiden kanssa.

• Matalan kynnyksen viikonlopputoiminnan käynnistäminen ja vahvistaminen.

• Perustuu vertaistukeen ja kokemuslähtöiseen osaamiseen ja kaikkien osallistumiseen toiminnan toteutukseen omien lähtökohtiensa ja voimavarojensa mukaan.

Hanketyöntekijät esittäytyy:

Riikan esittely

Olen muutoksen mahdollisuuteen uskova kannustava rinnalla kulkija. Minulla on vankka kokemus päihdetyöstä sekä päihdetyön kehittämisestä. Olen saanut olla mukana päihdehuollon asiakkaiden osallisuutta lisäävissä kehittämisprosesseissa, esimerkiksi kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan kehittämisessä, osallistavien arviointikäytäntöjen kehittämisessä ja oppilaitosyhteistyön kuvioissa. Työssäni päämääränä on ihmisten osallisuuden ja toimijuuden tukeminen. Kehittämistyössä uskon yhteis- ja prosessikehittämisen voimaan sekä jaettuun asiantuntijuuteen. Innostun käytännön kokeiluista ja pienistä muutoksen askelista!

Hankekoordinaattorina vastaan hankekokonaisuudesta, yhteiskehittämisen lähtökohtien toteutumisesta, arvioinnin toteuttamisesta, budjetin seurannasta, raportoinnista sekä viestinnästä. Vastuullani ovat muun muassa hankkeen yhteiskehittämis-työpajojen toteuttaminen, tarvittavien valmennusten tai koulutusten ja työnohjauksellisen tuen järjestäminen. Tehtäviini kuuluu myös hankkeen aikana toteutuva kokemustiedon ja ammatillisen asiantuntemuksen yhteensovittamisen mallintaminen, joten myös omassa työparityöskentelyssämme minulle on tärkeää jatkuva arviointi, avoin keskustelu ja rehellinen palaute.

Jannen esittely

Hei nimeni on Janne. Olen avoin menneisyydestäni ja itsestäni. Olen luonteeltani kiltti ja helposti lähestyttävä. Saa tulla keskustelemaan, jos jossain kohdataan. Valmistuin kokemusasiantuntijaksi Keijo-hankkeesta keväällä 2019. Siellä minulla heräsi intohimo kehittämistyöhön. Valmistumiseni jälkeen olin työkokeilussa sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa kehittämässä lastensuojelua Syty-hankkeessa yhdessä ammattilaisten kanssa. Minulla on kokemusta sijaisperheessä asumisesta, alkoholismista, huumeriippuvuudesta ja asunnottomuudesta. Olen myös alkoholisti suvusta, joten ylisukupolvisuuden katkeaminen on iso juttu minulle. Suuri intohimoni on auttaa muita ja saada kehitetyksi palveluita vertaisille ja kokemusasiantuntijoille. Kokewa-hanke sisältää kaiken sen missä haluan olla mukana ja olen todella innostunut työstäni.

Kokemuskehittäjänä vastaan kokemustoimijoiden kentän tavoittamisesta ja osallistamisesta. Tämän teen jakamalla omaa kokemusta eri palveluista sekä toipumisesta. Vuorovaikutus on minun vahvuuksiani kohtaan ihmisen ihmisenä. Uskon saavani ihmiset innostettua erilaisiin yhteiskehittämistä edistäviin koulutuksiin ja työpajoihin. Yhteiskehittäminen on se juttu, että yhdessä tehdään. Minulle on tärkeää saada välitettyä myös palveluista syrjäytyneiden ja vertaisten/kokemus ihmisten näkökulma yhteistyökumppaneille ja alueen sote-palveluihin.


Yhteystiedot

Hankekoordinaaattori Riikka Hyvärinen

Puh. 0503662114

riikka.hyvarinen@kokewa.fi


Kokemuskehittäjä Janne Rosenlund

Puh.0503664332

janne.rosenlund@kokewa.fi