Werkon KOKEWA 2020-2022

• VAHVISTAA kansalaisten, sote-palveluiden asiakkaiden, vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osallisuutta.

• EDISTÄÄ kokemustiedon mukaan ottamista kolmannen sektorin ja julkisissa palveluissa.

• LISÄÄ sote-ammattilaisten ja opiskelijoiden valmiuksia tehdä yhteistyötä vertais- ja kokemustoimijoiden kanssa sekä hyödyntää kokemustietoon ja vertaisuuteen perustuvaa osaamista palveluissa sekä julkisella että kolmannella sektorilla.

KOKEWAN TAVOITTEET

Kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osaamisen vahvistaminen.

Sote-palveluiden asiakkaiden, kokemustoimijoiden, ammattilaisten sekä opiskelijoiden
yhteisten verkostojen luominen.

Kokemus- ja ammattiosaamisen yhdistämiseen perustuvat kokeilu- ja kehittämisprosessit.

Kokemusosaamisen ja vertaistukitoiminnan koordinointi Keusoten alueella.

Matalan kynnyksen viikonlopputoiminnan käynnistäminen ja vahvistaminen.


Werkon kokewat 

Hankekoordinaattori Riikka 

Olen muutoksen mahdollisuuteen uskova kannustava rinnalla kulkija. Minulla on vankka kokemus päihdetyöstä sekä päihdetyön kehittämisestä. Olen saanut olla mukana päihdehuollon asiakkaiden osallisuutta lisäävissä kehittämisprosesseissa, esimerkiksi luomassa kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan toimintamallia päihdekuntoutumiskeskukseen, kehittämässä osallistavia arviointikäytäntöjä ja rakentamassa oppilaitosyhteistyötä. Työssäni päämääränä on ihmisten osallisuuden ja toimijuuden tukeminen. Kehittämistyössä uskon yhteis- ja prosessikehittämisen voimaan sekä jaettuun asiantuntijuuteen ja dialogisuuteen. Innostun käytännön kokeiluista ja pienistä muutoksen askelista!

Hankekoordinaattorina vastaan hankekokonaisuudesta ja yhteiskehittämisen lähtökohtien toteutumisesta. Vastuullani ovat muun muassa hankkeen yhteiskehittämistyöpajojen toteuttaminen sekä valmennusten tai koulutusten ja työnohjauksellisen tuen järjestäminen. 


Kokemuskehittäjä Janne

Olen avoin menneisyydestäni ja itsestäni. Olen luonteeltani kiltti ja helposti lähestyttävä. Saa tulla keskustelemaan, jos jossain kohdataan. Valmistuin kokemusasiantuntijaksi Keijo-hankkeesta keväällä 2019. Siellä minulla heräsi intohimo kehittämistyöhön. Valmistumiseni jälkeen olin työkokeilussa sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa kehittämässä lastensuojelua Syty-hankkeessa yhdessä ammattilaisten kanssa. Minulla on kokemusta sijaisperheessä asumisesta, alkoholismista, huumeriippuvuudesta ja asunnottomuudesta. Olen myös alkoholisti suvusta, joten ylisukupolvisuuden katkeaminen on iso juttu minulle. Suuri intohimoni on auttaa muita ja saada kehitetyksi palveluita vertaisille ja kokemusasiantuntijoille. Kokewa-hanke sisältää kaiken sen missä haluan olla mukana ja olen todella innostunut työstäni.

Kokemuskehittäjänä vastaan kokemustoimijoiden kentän tavoittamisesta, yhteyshenkilönä toimimisesta, ja osallistumismahdollisuuksien luomisesta. Tämän teen jakamalla omaa kokemusta eri palveluista sekä toipumisesta. Vuorovaikutus on minun vahvuuksiani kohtaan ihmisen ihmisenä. Uskon saavani ihmiset innostettua erilaisiin yhteiskehittämistä edistäviin koulutuksiin ja työpajoihin. Yhteiskehittäminen on se juttu, että yhdessä tehdään. Minulle on tärkeää saada välitettyä myös palveluista syrjäytyneiden ja vertaisten/kokemus ihmisten näkökulma yhteistyökumppaneille ja alueen sote-palveluihin

Yhteystiedot

Hankekoordinaaattori Riikka Hyvärinen

gsm: 050 366 2114

riikka.hyvarinen@kokewa.fi


Kokemuskehittäjä Janne Rosenlund

gsm: 050 366 4332

janne.rosenlund@kokewa.fi