Werkon KOKEWA -hanke

• VAHVISTAA kansalaisten, sote-palveluiden asiakkaiden, vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osallisuutta.

• EDISTÄÄ kokemustiedon mukaan ottamista kolmannen sektorin ja julkisissa palveluissa.

• LISÄÄ sote-ammattilaisten ja opiskelijoiden valmiuksia tehdä yhteistyötä vertais- ja kokemustoimijoiden kanssa sekä hyödyntää kokemustietoon ja vertaisuuteen perustuvaa osaamista palveluissa sekä julkisella että kolmannella sektorilla.

KOKEWAN TAVOITTEET

Kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osaamisen vahvistaminen.

Sote-palveluiden asiakkaiden, kokemustoimijoiden, ammattilaisten sekä opiskelijoiden
yhteisten verkostojen luominen.

Kokemus- ja ammattiosaamisen yhdistämiseen perustuvat kokeilu- ja kehittämisprosessit.

Kokemusosaamisen ja vertaistukitoiminnan alueellisen koordinoinnin edistäminen.

Matalan kynnyksen viikonlopputoiminnan käynnistäminen ja vahvistaminen.

 


Klikkaa alla olevaa "KOKEWA INFO" -laatikkoa ja lataa hankkeen esittely pähkinänkuoressa.


 Lataa tästä Kokewan viimeisin uutiskirje (syksy 2021)

KOKEWAN ajankohtaiset kuulumiset

Oletko tehnyt yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten kanssa?Haluaisitko osallistua opinnäytetyöhön ja hyödyntää kokemuksiasi kirjoittamalla jatkoa laatimiimme kehyskertomuksiin?

KOKEWA -hankkeessa kehitetään Werkon mentorointimallia, jossa kokeneemmat osaajat mentoroivat kokemusasiantuntijuudesta kiinnostuneita. KOKEWAN oppilaitosyhteistyötä tekevät kokemusasiantuntijat tutustuttavat vasta-alkajia opiskelijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mentoroitava pääsee mukaan kokemusosaajien ja opiskelijoiden työpajoihin ja voi...


KOKEWA -hankkeen yhteystiedot

Hanna Koppelomaki
hankekoordinaattori
050 366 2114
hanna.koppelomaki@kokewa.fi

Tuija Haverinen
kokemuskehittäjä
050 366 4332
tuija.haverinen@kokewa.fi

Rale Lind
kokemuskehittäjä
050 551 1308
rale.lind@kokewa.fi