Werkon KOKEWA -hanke

• VAHVISTAA kansalaisten, sote-palveluiden asiakkaiden, vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osallisuutta.

• EDISTÄÄ kokemustiedon mukaan ottamista kolmannen sektorin ja julkisissa palveluissa.

• LISÄÄ sote-ammattilaisten ja opiskelijoiden valmiuksia tehdä yhteistyötä vertais- ja kokemustoimijoiden kanssa sekä hyödyntää kokemustietoon ja vertaisuuteen perustuvaa osaamista palveluissa sekä julkisella että kolmannella sektorilla.

KOKEWAN TAVOITTEET

Kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osaamisen vahvistaminen.

Sote-palveluiden asiakkaiden, kokemustoimijoiden, ammattilaisten sekä opiskelijoiden
yhteisten verkostojen luominen.

Kokemus- ja ammattiosaamisen yhdistämiseen perustuvat kokeilu- ja kehittämisprosessit.

Kokemusosaamisen ja vertaistukitoiminnan alueellisen koordinoinnin edistäminen.

Matalan kynnyksen viikonlopputoiminnan käynnistäminen ja vahvistaminen.

 


Klikkaa alla olevaa "KOKEWA INFO" -laatikkoa ja lataa hankkeen esittely pähkinänkuoressa.


 Lataa tästä Kokewan viimeisin uutiskirje (syksy 2021)

KOKEWAN ajankohtaiset kuulumiset

Werkon KOKEWA -hankkeessa kehitetään uudenlaisia oppilaitosyhteistyön muotoja, joiden tavoitteena on vahvistaa sote-alan opiskelijoiden valmiuksia tehdä tulevassa ammatissaan yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten kanssa sekä hyödyntää kokemuslähtöistä tietoa ja -osaamista työssään. Hanke järjestää foorumeita, joissa opiskelijoiden,...

Tarinatyöpaja

22.01.2021

Werkon KOKEWA -hanke järjestää huhti-kesäkuussa (14.4..-23.6.) joka toinen keskiviikko klo 16.30-19.00 kuudesta valmennuskerrasta koostuvan Tarinatyöpajan. Tarinatyöpaja on suunnattu Keusoten alueella toimiville vertaistoimijoille ja kokemusasiantuntijoille, jotka käyttävät omaa tarinaansa työvälineenä erilaisissa kokemustiedolle ja -osaamiselle...


KOKEWA -hankkeen yhteystiedot

Hanna Koppelomaki
hankekoordinaattori
050 366 2114
hanna.koppelomaki@kokewa.fi

Tuija Haverinen
kokemuskehittäjä
050 366 4332
tuija.haverinen@kokewa.fi

Rale Lind
kokemuskehittäjä
050 551 1308
rale.lind@kokewa.fi