Tarinatyöpaja

22.01.2021

HUOM! Tarinatyöpajan alkamisajankohtaa SIIRRETTY (3.3.->14.4.) ja ILMOITTAUTUMISAIKAA PIDENNETTY 21.3. saakka! PÄIVITYS 23.3. VIELÄ PARI PÄIVÄÄ OTETAAN VIIMEHETKEN ILMOJA VASTAAN, hakulomake auki! 


Werkon KOKEWA -hanke järjestää huhti-kesäkuussa (14.4..-23.6.) joka toinen keskiviikko klo 16.30-19.00 kuudesta valmennuskerrasta koostuvan Tarinatyöpajan. Tarinatyöpaja on suunnattu Keusoten alueella toimiville vertaistoimijoille ja kokemusasiantuntijoille, jotka käyttävät omaa tarinaansa työvälineenä erilaisissa kokemustiedolle ja -osaamiselle perustuvissa tehtävissä.


KENELLE?

Tarinatyöpaja on suunnattu kokemusosaajille, jotka ovat jo aikaisemmin työstäneet omaa kokemustarinaansa joko kokemusasiantuntija-, vertaistoimija- tai esimerkiksi yhteisvalmennuksen koulutuksissa tai itsenäisesti, mutta kokevat tarvitsevansa tukea tarinansa muokkaamiseen pystyäkseen hyödyntämään sitä erilaisissa kokemusasiantuntijuuden kentän työtehtävissä. Osallistumisen edellytyksenä on ennen työpajan alkua kirjoitettu/muulla tavalla esitettävään muotoon työstetty kokemustarina.

MITÄ?

Vertaistuellisessa tarinatyöpajassa annetaan työkaluja oman tarinan lähestymiseen eri näkökulmista, sen "pilkkomiseen" ja muokkaamiseen erilaisiin tehtäviin, erilaisissa tilaisuuksissa ja erilaisille yleisöille sopivaksi. Työpajassa harjoitellaan myös oman tarinan tiivistämistä ja ydinosaamisen kiteyttämistä ns. hissipuheen muotoon. Selkeä ja jäsennelty, kuhunkin tilanteeseen muokattu tarina antaa esittäjälleen varmuutta ja toisaalta mahdollistaa kokemusasiantuntijan kuulluksi tulemisen ja kokemustiedon hyödynnettävyyden.

Työpajan valmentajina toimivat koulutetut kokemusasiantuntijat Tiina Mauno ja Marika Rutanen. Tiina on valmistunut kokemusasiasiantuntijakoulutuksesta 2013 ja omaa laajan työkokemuksen kokemusasiantuntijatehtävissä. Lisäksi hänellä on käynyt useita vertaistoimijoiden- ja kokemusasiantuntijoiden kouluttajakoulutuksia ja hänellä on myös kouluttaja- ja valmentajakokemusta. Marika on käynyt mielenterveyden keskusliiton kokemusasiantuntija- ja verkkovertaisohjaajan koulutuksen ja on toiminut mm. Valoa-chätissä ja verkkokurssilla vertaisohjaajana sekä kokemusasaintuntijana erilaisissa kehittämishankkeissa. Ohjaaja ja valmentajakokemusta Marikalla on Keusoten yhteiskehittämisen valmennuksesta.

MILLOIN JA MISSÄ?

Tarinatyöpaja järjestetään joko kokonaan etäyhteyksin (teams) tai koronaepidemiatilanteen salliessa siten, että puolelle osallistujista mahdollistetaan fyysinen kokoontuminen Werkkolassa (Seutulantie 3-5 A, Järvenpää) ja toinen valmentajista ja puolet osallistujista osallistuvat etänä. 

Työpaja kokoontuu joka toinen keskiviikko 14.4.2021 alkaen
parittomat viikot 15, 17, 19, 21, 23 ja 25
14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6. ja 23.6.
klo 16.30-19.00.

Työpajan toteutumisen edellytyksenä on vähintään 10 osallistujaa.

HAKEMINEN?

Tarinatyöpajaan haetaan 21.3.2021 mennessä LOMAKKEELLA ja valinnoista ilmoitetaan 31.3.2021 mennessä hakemuksen jättäneille. Valmennukseen valitaan ensisijaisesti Keusoten alueella toimivia kokemusosaajia, valmennusryhmän kooksi on suunniteltu 12 henkeä (6+6). Lisäksi valintaperusteena on mahdollistaa osallistuminen henkilöille, jotka eivät vielä ole osallistuneet hankkeen valmennuksiin ja muodostaa monipuolista kokemusosaamista edustava valmennusryhmä. Lisätietoja sähköpostitse KOKEWAN hankekoordinaattori Hannalta, hanna.koppelomaki@kokewa.fi.