11.12.2020

Kokemuskehittäjät esittäytyvät - Tuija

Werkon KOKEWA -hankkeessa on marraskuussa aloittanut kaksi kokemuskehittäjää, joten oli aika laittaa myös hankkeen www-sivu uuteen uskoon ja aloittaa kokemuskehittäjien esittelyllä. Kokemuskehittäjät ovat avainasemassa yhteydenpidossa vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoihin, heidän verkostojen vahvistamisessa ja toimijoiden koordinoinnin edistämisessä. Lisäksi kokemuskehittäjien tehtäviin kuuluu sote-palveluiden asiakkaiden ja heikossa asemassa olevien kuntalaisten tavoittaminen sekä heidän osallistumisensa mahdollistaminen esim. kertomalla erilaisista hankkeessa toimimisen ja osallistumisen mahdollisuuksista sekä omista toipumisen ja palveluiden käytön kokemuksista. Kokemuskehittäjä on avainasemassa asiakkaiden ja erityisesti heikossa asemassa olevien kansalaisten osallisuuden mahdollistamisessa hankkeessa ja alueen sote-palveluissa. Kokemustietoon perustuva osaaminen on keskeistä niin yhteiskehittämistä edistävissä koulutuksissa ja työpajoissa kuin tulosten mallintamisessa hankekoordinaattorin työparina. Lisäksi tehtäviin kuuluu oman toiminnan raportointi ja viestintä yhteistyössä hankekoordinaattorin kanssa siten, että myös palveluista syrjäytettyjen ryhmien näkökulma välittyy yhteistyökumppaneille ja alueen sote-palveluihin.

Ensimmäisenä esittelyvuorossa Tuija:

"Olen 39v Hyvinkääläinen äiti kahdelle erityislapselle. Olen aika räiskyväpersoona mutta olen myös ymmärtäväinen, vahva ja tiedonhaluinen. Lähellä sydäntäni on vertaisuus ja toisten ihmisten auttaminen. Olen Vertaisneuvoja ja Kokemusasiantuntija. Minulla on erittäin pitkä päihdehistoria jonka takia haluan kertoa tarinaani päihdemaailmasta ja sieltä pois pääsystä jos se auttaisi joitain ihmisiä uskomaan muutokseen. Lastensuojelun pitkä asiakkuus on tänä päivänäkin mukana kulkeva asia jonka takia haluan vaikuttaa ja kehittää heidän palveluitaan. Olen ollut vuosia myös Kelan asiakas. Sairastan Hypermobiliteettisyndroomaa, COPD, Adhd, Paniikki -ja Ahdistuneisuushäiriötä, olen myös kipukroonikko. Mottoni on että KAIKKI IHMISET OVAT SAMANARVOISIA."