Werkon huhtikuun ajatuspaja

05.04.2024

Werkon seuraava Ajatuspaja pidetään Werkkolassa (Seutulantie 3-5 A, 04410 Järvenpää) torstaina 25.4. klo 17-20. Ajatuspajan aiheena on tällä kertaa Werkon eri kohde- ja sidosryhmien tarpeiden ja näkökulmien pohtiminen. Mikä Werkon toiminnassa kiinnostaa, keitä se kiinnostaa (tai voisi kiinnostaa) ja miksi? Olet lämpimästi tervetullut Ajatuspajaan, vaikket olisi osallistunut aiempiin Ajatuspajoihin.

Osallistuminen ei vaadi sinulta mitään erityisosaamista tai valmistautumista. Ajatuspajaan sisältyy ohjattua ajatuspajatyöskentelyä opinnäytetyöntekijä (ja Werkon toiminnanjohtaja) Laura Savolaisen ohjaamana. Keskustelun on tarkoitus olla avointa, rentoa sekä kaikkien osallistujien näkemyksiä ja ajatuksia kunnioittavaa. Ajatuspajatyöskentely on täysin vapaaehtoista eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Suuri kiitos, että olet mukana Werkon ajatuspajatyöskentelyssä! Ajatuksesi ovat arvokas ja suuri apu Werkon toiminnan suunnittelemisessa.

Aiempi ajatuspajatyöskentely on osoittanut, että Werkon toiminnasta voivat hyötyä monet eri ihmiset ja organisaatiot. Werkon toiminta tukee erityisesti Keski-Uudenmaan alueen kokemusasiantuntijoita ja vertaistoimijoita sekä Werkon jäseniä, mutta toiminta voi tukea monipuolisesti myös sotealan ammattilaisia, oppilaitoksia (opettajat ja opiskelijat), päättäjiä, tutkijoita, muita yhdistyksiä ja järjestöjä, sekä ketä tahansa vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta sekä ihmisten kohtaamisesta kiinnostunutta.

Huhtikuun ajatuspajassa on tarkoitus pohtia yhdessä mm. seuraavia aiheita:

  • Millä eri tavoilla Werkon toiminta ja toimijat voisivat parhaiten tukea jokaista edellä mainittua kohde- ja sidosryhmää?
  • Mitä Werkon eri kohde- ja sidosryhmät tarvitsevat, toivovat ja odottavat Werkolta, sen toiminnalta ja toimijoilta?
  • Mikä heitä kiinnostaa Werkon toiminnassa ja miksi? Miksi Werkosta on (tai voisi olla) heille hyötyä?
  • Miten Werkko voisi toimia mahdollisimman monipuolisena vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tukijana ja ihmisten kohtaajana Keski-Uudellamaalla? 

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.


Mikä on Werkon ajatuspaja?

Tänä keväänä kutsumme kaikki Werkon toiminnasta kiinnostuneet yhteisiin ajatuspajoihin jakamaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan Werkon toimintaan liittyen. Kaikki ja kaikkien ajatukset Werkkoon ja sen toimintaan liittyen ovat erittäin tervetulleita ja arvokkaita: Yhdessä muodostamme Werkon, joka välittää - sekä vertais- ja kokemustietoa että toinen toisistamme. Ajatuspajatyöskentely on osa Werkon toiminnan ja strategian kehittämistyötä, joka toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun (YAMK) opinnäytetyönä.

Jos et päässyt paikan päälle edelliseen ajatuspajaan, se ei haittaa ollenkaan. Mukaan ajatuspajatyöskentelyyn voi lähteä milloin tahansa kuluvan kevään aikana. Voit osallistua kaikkiin ajatuspajoihin tai vain yhteen, jonka teema kiinnostaa sinua erityisesti. Pienestäkin osallistumisesta on suurta hyötyä Werkon toiminnan kehittämisessä.

Ajatuksia ensimmäisestä ajatuspajasta

Helmikuu sai kerrassaan mainion aloituksen Werkon toimitiloissa Werkkolassa torstaina 1.2.2024 yhteisen ajatuspajan muodossa. Kutsuimme kevään ensimmäiseen ajatuspajaan kaikki Werkon toiminnan ja imagon kehittämisestä kiinnostuneet. Lämmin kiitos vielä kerran kaikille ajatuspajaan osallistuneille!

Ajatuspajan yhteinen työskentely ja keskustelu tuotti arvokasta, monipuolista ja hyödyllistä tietoa, kysymyksiä ja oivalluksia Werkon toimintaan ja nykytilaan liittyen. Ajatuspajassa pohdimme yhdessä ja erikseen Werkkoon liittyviä mielikuviamme ja kokemuksiamme. Rakensimme myös ymmärrystä siitä, mistä Werkossa ja sen toiminnassa oikein onkaan kysymys: Sanoitimme sen, miksi Werkko on olemassa ja keitä varten. Kirjasimme konkreettisesti ylös mitä hyötyä Werkon toiminnasta on (tai voisi tulevaisuudessa olla) ja kenelle.

Pohdimme myös sitä, keille kaikille toiminnasta ja sen useista hyödyistä kannattaisi kertoa ja viestiä. Keskustelimme yhdessä myös Werkon arvoista ja tärkeiksi koetuista periaatteista. Osallistujien esiin nostamista ja tärkeiksi koetuista arvoista mainittakoon esimerkkeinä muun muassa lempeys, samanarvoisuus, yhteisöllisyys, kunnioitus, kohtaaminen sekä nähdyksi ja kuulluksi tuleminen.


Tärkeää tietoa ajatuspajasta: Ajatuspajan osallistujien henkilötietoja ei kerätä eikä nimiä mainita opinnäytetyössä. Ajatuspajassa esiin tulleita ajatuksia ja tietoa käytetään Werkko ry:n strategian ja toiminnan kehittämisessä sekä myöhemmin julkaistavassa Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista.


Lisätietoja ajatuspajasta Laura Savolaiselta: laura.savolainen@werkkory.fi