Mikä on Werkko ry?

WERKKO ry on maaliskuussa 2018 perustettu vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhdistys, jonka jäseniksi ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet sekä sote-ammattilaiset, opiskelijat, johtajat ja päättäjät.
 

Mihin WERKKOa tarvitaan?

Sairastuminen, mielenterveysongelmat, työttömyys ja vaikkapa päihderiippuvuuden tai kivun kanssa kamppailu jättävät ihmisen helposti yksin. Jos omat voimat eivät riitä ja toivo alkaa hiipua, on hyvä saada ammattilaisten avun ja hoidon lisäksi vertaistukea: kuulla vastaavassa tilanteessa olleiden kokemuksia, löytää uusia näkökulmia sekä toivoa tulevaisuuteen. Kokemukseen perustuvissa vertais- ja kokemusasiantuntijatehtävissä toimiminen tukee myös omaa toipumista sekä kuntoutumista ja antaa sisältöä elämään. Tämän lisäksi kokemustietoa ja vertaistoimintaa tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta niitä voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmiksi.

Mitä Werkko tekee?


Yhdistys kouluttaa, valmentaa ja tukee vertais- ja kokemusasiantuntijatehtävissä toimivia henkilöitä. Välittää kokemusasiantuntijatehtäviä ja suunnittelee tapahtumia, infotilaisuuksia, luentoja joissa kokemustietoa tarvitaan.

WERKKO ry:n tavoitteena on

Tukea vertais- ja kokemusasiantuntijatehtävissä toimivien toipumista, jaksamista ja yhteisöllisyyttä järjestämällä vertaisten kokoontumisia sekä virkistystoimintaa.

• Järjestää vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa tukevaa koulutusta ja kursseja.


• Koordinoida vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa Keski-Uudellamaalla yhteistyössä sote-palveluiden sekä muiden yhdistysten kanssa.

• Vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.

• Tuoda palveluihin asiakkaan näkökulmaa ja edistää asiakkaiden osallisuutta.

Tavoitteena on myös edistää asiakkaiden, vertaisten, kokemusasiantuntijoiden ja sote-palveluissa toimivien ammattilaisten sekä päättäjien yhteistyötä Keski-Uudellamaalla.