Mielenterveys- ja päihdetoimijoiden kumppanuusverkosto (Mipä kumppanit)

Mipä kumppanit on yksi viidestä Keski-Uudenmaan Järjestöneuvottelukunnan teemaverkostosta. Verkosto kokoontuu säännöllisesti joko Teamsin välityksellä tai työpajamuotoiseen lähitapaamiseen. Tapaamisissa käsitellään alueen ajankohtaisia, yhteisiä asioita mielenterveys- ja päihdeteemoissa sekä järjestöjen kesken että yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Verkosto on avoin kaikille sen toiminnasta kiinnostuneille, järjestötoimijoille ja palvelutuottajajärjestöille. Mipä kumppaneissa on mukana jo yli 30 alueellista toimijaa. Tapaamisten välillä työskentelemme yhteisellä Teams-alustalla, jonne tallentuvat niin kokousmuistiot, tapahtumatiedotteet kuin keskustelutkin.

Mukaan pääset ottamalla yhteyttä Mipä kumppaneitten yhteyshenkilöön: Hanna Koppelomäki Werkko ry, hanna.koppelomaki@werkkory.fi / puh. 0503662114

KEVÄÄN 2024 TAPAAMISET:

  • 26.1. klo 10-12 Teams-kokous
  • 22.03. klo 10–12 Lähitapaaminen (Psykiatrian poliklinikka HUS, Järvenpää)
  • 24.05 klo 10–12 Teams-kokous

Tekstit: Keski-Uudenmaan Järjestöneuvottelukunta / Kaavio: Mipä kumppanit teemaverkosto

Vuoden 2024 teemaverkoston painopisteet ovat: 

  • Yhteistyön kehittäminen (ammattilaisten keskuudessa ja toiminnan organisointiin liittyen)
  • Tiedon lisääminen järjestöjen palveluista / toiminnasta (ammattilaisille)
  • Rahoitus: Tulevaisuuden turvaaminen yhdistyksille

Painopisteet selkeytyivät työpajatyöskentelyssä 22.3.2024 ja ne koottiin yhteen tapaamisen jälkeen Teams-alustalle.