Yhdistyksen syyskokous tiistaina 26.11.2019 klo 18

15.11.2019

Tervetuloa!

Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n syyskokous

Paikka ja aika: 26.11.2019 klo 18.00

Cooperin kulma, Myllytie 11, Järvenpää

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

7. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

9. Ehdotetaan syyskokouksen hyväksyttäväksi uusi jäsennimike: Yhteistoimintajäsen helpottamaan ammattilaisten ja yhteisöjen liittymistä jäseneksi ja vahvistetaan yhteistoimintajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä tämän tuoma sääntömuutos yhdistyksen sääntöihin

10. Ehdotetaan henkilöjäsenen maksuvapautusta jäsenmaksusta yhden vuoden ajaksi vapaamuotoisella hakemuksella taloudellisten perusteiden vuoksi. Hallitus päättää tapauskohtaisesti maksuvapautuksesta.