Ajatuspajat


Mikä on Werkon ajatuspaja?

Tänä keväänä kutsumme kaikki Werkon toiminnasta kiinnostuneet yhteisiin ajatuspajoihin jakamaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan Werkon toimintaan liittyen. Kaikki ja kaikkien ajatukset Werkkoon ja sen toimintaan liittyen ovat erittäin tervetulleita ja arvokkaita: Yhdessä muodostamme Werkon, joka välittää - sekä vertais- ja kokemustietoa että toinen toisistamme. Ajatuspajatyöskentely on osa Werkon toiminnan ja strategian kehittämistyötä, joka toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun (YAMK) opinnäytetyönä.

Jos et päässyt paikan päälle edelliseen ajatuspajaan, se ei haittaa ollenkaan. Mukaan ajatuspajatyöskentelyyn voi lähteä milloin tahansa kuluvan kevään aikana. Voit osallistua kaikkiin ajatuspajoihin tai vain yhteen, jonka teema kiinnostaa sinua erityisesti. Pienestäkin osallistumisesta on suurta hyötyä Werkon toiminnan kehittämisessä.Tärkeää tietoa ajatuspajasta: 

Ajatuspajan osallistujien henkilötietoja ei kerätä eikä nimiä mainita opinnäytetyössä. Ajatuspajassa esiin tulleita ajatuksia ja tietoa käytetään Werkko ry:n strategian ja toiminnan kehittämisessä sekä myöhemmin julkaistavassa Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Lisätietoja ajatuspajasta Laura Savolaiselta: laura.savolainen@werkkory.fi 


Ajatuspaja on ohjattua työpajatyöskentelyä, johon voi osallistua Werkon jäsenet ja Werkon toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Kuulemme mielellämme teidän ajatuksianne aiheista kuten, miten kehitämme Werkon toimintaa ja imagoa. Ajatuspajassa käymme avointa keskustelua ja ideoimme yhdessä kahvikupin ääressä.

Kaikki kokemukset, ideat ja ajatukset Werkon aiempaan, nykyiseen ja tulevaan toimintaan liittyen ovat erittäin hyödyllisiä. Työpajatyöskentely ei vaadi sinulta mitään erityisosaamista. Riittää, kun tulet paikan päälle Werkon toimintaan liittyvien ajatustesi ja kokemustesi kanssa. Kiitos, jos pääset mukaan!

Ajatuksia ensimmäisestä ajatuspajasta

Helmikuu sai kerrassaan mainion aloituksen Werkon toimitiloissa Werkkolassa torstaina 1.2.2024 yhteisen ajatuspajan muodossa. Kutsuimme kevään ensimmäiseen ajatuspajaan kaikki Werkon toiminnan ja imagon kehittämisestä kiinnostuneet. Lämmin kiitos vielä kerran kaikille ajatuspajaan osallistuneille!

Ajatuspajan yhteinen työskentely ja keskustelu tuotti arvokasta, monipuolista ja hyödyllistä tietoa, kysymyksiä ja oivalluksia Werkon toimintaan ja nykytilaan liittyen. Ajatuspajassa pohdimme yhdessä ja erikseen Werkkoon liittyviä mielikuviamme ja kokemuksiamme. Rakensimme myös ymmärrystä siitä, mistä Werkossa ja sen toiminnassa oikein onkaan kysymys: Sanoitimme sen, miksi Werkko on olemassa ja keitä varten. Kirjasimme konkreettisesti ylös mitä hyötyä Werkon toiminnasta on (tai voisi tulevaisuudessa olla) ja kenelle.

Pohdimme myös sitä, keille kaikille toiminnasta ja sen useista hyödyistä kannattaisi kertoa ja viestiä. Keskustelimme yhdessä myös Werkon arvoista ja tärkeiksi koetuista periaatteista. Osallistujien esiin nostamista ja tärkeiksi koetuista arvoista mainittakoon esimerkkeinä muun muassa lempeys, samanarvoisuus, yhteisöllisyys, kunnioitus, kohtaaminen sekä nähdyksi ja kuulluksi tuleminen.


Aiemmat ajatuspajat