Tarvitsetko tukea asiointiin?

Kettuluuta-vertaispalveluohjaajat tukevat sinua:

 • löytämään sinulle sopivat palvelut, 
 • tukevat sinua hakemusten kirjoittamisessa ja 
 • voivat olla mukanasi asiointikäynneillä. 

Kettuluudat toimivat Keski-Uudenmaan alueella ja ovat perehtyneet erityisesti Keusoten hyvinvointialueen palveluihin.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen

Tarvitseeko asiakkaasi tukea palveluissa asioimisessa? Ota yhteyttä Kettuluuta-vertaispalveluohjauspäivystykseen. Selvitetään yhdessä, voimmeko tukea asiakastasi palveluissa.


Esimerkkejä aiheista, joihin liittyen voit pyytää tukea Kettuluuta-vertaispalveluohjaajalta: 

 • KELA-asiointi
 • Velkaantuneen palvelut
 • Asiakkaan oikeudet palvelujärjestelmässä
 • Maahanmuuttajien palvelut
 • Rikostaustaisten palvelut
 • Digiasiointi
 • Alueen järjestöjen tarjoamat tukipalvelut

Erityisesti Keusoten alueella:

 • Aikuissosiaalityö
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
 • Työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut
 • Asumisen palvelut ja asunnottoman tuki

Kiinnostaisiko sinua kouluttautua Kettuluuta-vertaispalveluohjaajaksi? Haku on auki syksyn 2024 koulutukseen. Lue lisää!


Lisätietoja Kettuluuta-toiminnasta antaa hankepäällikkö Hanna Koppelomäki: hanna.koppelomaki@werkkory.fi / 050 366 2114