Kokemuslähtöinen- ja ammatillinen tieto yhdistyvät KOKEWAN oppilaitosyhteistyössä

24.02.2021

Werkon KOKEWA -hankkeessa kehitetään uudenlaisia oppilaitosyhteistyön muotoja, joiden tavoitteena on vahvistaa sote-alan opiskelijoiden valmiuksia tehdä tulevassa ammatissaan yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten kanssa sekä hyödyntää kokemuslähtöistä tietoa ja -osaamista työssään. Hanke järjestää foorumeita, joissa opiskelijoiden, kokemusasiantuntijoiden, vertaisten, sote-alan asiakkaiden ja ammattilaisten vuorovaikutus ja erilaisen tiedon yhdistäminen ja osallisuuden kokemus mahdollistuu.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna yhteistyötä aloitettiin Keudan Tuusulan yksikön mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuvien lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Oppilaitosyhteistyön tavoitteet määriteltiin KOKEWAN työpajoissa yhdessä kokemusosaajien ja vertaisten kanssa. Tuleville ammattilaisilla haluttiin välittää tietoa kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnasta ja yhteiskehittämisestä, arvokkaan kohtaamisen merkityksestä päihde- ja mielenterveystyössä ja kokemustietoa sairastumisesta, toipumisesta sekä eri hoitomuodoista ja palveluista. Yhteistyön tavoitteita konkretisoitiin opiskelijoiden kanssa ensimmäisessä työpajassa. Opiskelijoiden odotukset yhteistyölle kokemusosaajien kanssa olivat moninaisia, mutta keskeisenä nousi esille toive opetella kohtaamaan ihminen sairauden sijaan, pohtia vallankäyttöä asiakas-ammattilaissuhteessa, oppia käsittelemään häpeään ja stigmaan liittyviä kysymyksiä sekä oppia vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvää käsitteistöä ja ilmiöitä.

KOKEWA toteutti yhteistyössä Keudan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opettajien ja opiskelijoiden kanssa syksyn 2020 aikana kolme työpajaa (kesto 3h/kerta) sekä yhden koko päivän pituisen toiminnallisen päivän. Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin vertaisuutta, kokemusasiantuntijuutta ja yhteiskehittämistä, toisessa työpajassa toipumisorientaatiota työotteena mielenterveystyössä, mielenterveyden haasteita, sairastumista, toipumista sekä palvelupolkuja. Kolmannen työpajan teemana oli päihderiippuvuus ja toipuminen. Toiminnallinen päivä toteutettiin rastityöskentelynä, jossa keskeisiä teemoja oli kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen tulevassa työssä, arvokas kohtaaminen, vertaisuuden merkitys päihdetyössä ja kokemusosaajien hyödyllisiksi kokemat keinot mielenterveystyössä.

Vuoden 2021 aikana yhteistyössä Keudan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-ohjelman kanssa kehitetään "KOKEMUSKUMMI-mallia", jossa KOKEWAN kokemusasiantuntijat kutsuvat opiskelijoiden pienryhmiä tutustumiskäynneille sellaisiin päihde- ja mielenterveystyön paikkoihin, joiden toiminnassa vertaisuus, kokemusasiantuntijuus ja/tai yhteiskehittäminen toteutuvat. Koronapandemian vuoksi vierailut toteutetaan etäyhteyksin. Kokemusosaajien, opiskelijoiden ja yhteistyötahojen asiakkaiden ja ammattilaisten vuorovaikutusta mahdollistamaan KOKEWA on luonut sähköisen vuorovaikutusalustan, jonka toimivuutta eri viiteryhmien vuorovaikutuksen mahdollistajana ja erilaisen asiantuntemuksen yhdistämisessä testataan lukuvuoden 2021 aikana.

Oppilaitosyhteistyö yhdistyy KOKEWAN vertaismentorointiin: Kokemuskummit mentoroivat SPARRAUSRYHMÄÄ, johon otetaan muutama oppilaitoksissa tehtävästä kokemusasiantuntijatyöstä kiinnostunut ja kokemusasiantuntijuutta omalla kohdallaan harkitseva sote-alan asiakas tai vertainen, tai vaihtoehtoisesti jo koulutettu kokemusasiantuntija, joka kaipaa rohkaisua lähteäkseen toimimaan kokemusasiantuntijana oppilaitoksissa. Sparrausryhmään kuuluvilla on mahdollisuus osallistua toimintaan nimetyn mentorin tuella ja harjoitella oman kokemuslähtöisen tiedon esiin tuomista esim. vierailujen yhteydessä ja sähköisellä alustalla. Mentoreilla ja mentoroitavilla on keskinäisiä vertaismentoroinnin tapaamisia ja lisäksi koko SPARRAUSRYHMÄN ja neljän mentorin yhteisiä työpajoja on suunniteltu pidettäväksi 2 kertaa keväällä ja 2-3 kertaa syksyllä. Mentoroitavat kutsutaan myös sähköiselle yhteistyöalustalle vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tervetuloa kuulemaan lisää etäyhteyksillä (teams) 16.3. klo 10. Ennakkoilmoittautumiset KOKEWAN kokemuskehittäjille 14.3. mennessä.  Tuija tuija.haverinen@kokewa.fi  tai Rale rale.lind@kokewa.fi