Osallistu Werkon opinnäytetyöhön!

04.03.2021

Hei, sote-ammattilainen!

Oletko tehnyt yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten kanssa?
Haluaisitko osallistua opinnäytetyöhön ja hyödyntää kokemuksiasi kirjoittamalla jatkoa laatimiimme kehyskertomuksiin?

Werkko ry:n KOKEWA -hankkeessa tehdään opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on tuoda esiin kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten kokemuslähtöisen tiedon ja -osaamisen näyttäytymistä käytännön yhteistyössä.

Opinäytetyössä hyödynnetään tarinallista lähestymistapaa ja eläytymismenetelmää. Sosionomiopiskelijat Jenni ja Jere ovat yhdessä Werkon kokemusosaajien kanssa laatineet kehyskertomuksia, joiden jatkoksi ammattilaisilta toivotaan tarinoita - ei välttämättä täysin tosia, mutta vankasti omiin kokemuksiin pohjaavia. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja anonyymiä, osallistumispyyntöä jaetaan Werkko ry:n viestintäkanavien, verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kautta, eikä vastaajien taustaorganisaatiosta kerätä tietoa. 

Werkon jäsenet ovat kiinteästi mukana opinnäytetyön tekemisessä, suunnittelusta aineiston analysointiin, joten myös ammattilaisten tarinoita on tarkoitus käsitellä opinnäytetyöntekijöiden ja kokemusosaajien yhteisessä työpajassa. Ammattilaisten kertomukset muodostavat opinnäytetyön aineiston yhden osan, toisena aineistona on kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten kertomukselliset haastattelut. Valmis opinnäytetyö julkaistaan myös Werkon www ja fb-sivuilla.

Eli, käytä hetki aikaa muistelemalla yhteisiä hetkiä kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten kanssa, lisää joukkoon vähän mielikuvitusta ja kirjoita kokemuksiisi pohjaava jatko kehyskertomukseen!  LINKKI LOMAKKEESEEN

Moikka!

Onko kokemusta yhteistyöstä kokemusasiantuntijoiden kanssa? Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Hyvinkään Laureasta ja erityisen kiinnostuneita yhteistyön kokemuksista ja kokemusasiantuntijoiden/vertaistoimijoiden asiantuntijuuden sekä osaamisen näyttäytymisestä käytännön työssä.

Aiheesta olemme tekemässä opinnäytetyö tutkielmaa Werkon KOKEWA hankkeen mahdollistamana. Haluaisitko jakaa yhteistyöstänne kertynyttä hiljaista tietoa? Mitä ystävällisimmin pyydämme vastaamaan tämän viestin alaosassa olevaan kyselyyn. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastaamiseen on hyvä varata hetki, jokainen kokemus on meille merkityksellinen.

Kiitos sinulle!

Ystävällisin terveisin sosionomiopiskelijat

Jenni Eloranta ja Jere Mikkola

Jenni.eloranta@student.laurea.fi ja Jere.mikkola@student.laurea.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu, Uudenmaankatu 22 05800 HYVINKÄÄ www.laurea.fi