Werkon ajatuspaja maaliskuussa 2024

10.01.2024

Osallistu Werkon vuoden 2024 toiseen ajatuspajaan maanantaina 4.3.2024 klo 17-20, jossa pohditaan Werkon:

  • imagoa, 
  • brändiä,
  • mahdollisuuksia,
  • vahvuuksia ja heikkouksia!

Tilaisuus on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneet Werkon toiminnan kehittämisestä.

Ajatuspaja järjestetään osoitteessa: Werkkola, Seutulantie 3-5 A, 2 krs. 04410 Järvenpää

Kaikki kokemukset, ideat ja ajatukset Werkon aiempaan, nykyiseen ja tulevaan toimintaan liittyen ovat erittäin hyödyllisiä. Työpajatyöskentely ei vaadi sinulta mitään erityisosaamista. Riittää, kun tulet paikan päälle Werkon toimintaan liittyvien ajatustesi ja kokemustesi kanssa. Kiitos, jos pääset mukaan!

Ajatuspaja on myös osa Laurea-ammattikorkeakoulun alkavaa opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on Werkon toiminnan ja strategian suunnittelu palvelumuotoilun keinoin. 

Lisätietoja ajatuspajasta Laura Savolaiselta, joka ohjaa työpajatyöskentelyä ajatuspajassa: lauraelisa1987@gmail.com  

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.


Mikä on Werkon ajatuspaja?

Werkon helmikuu käynnistyi yhteisvoimin ja yhteiskehittäen ajatuspajassa.

Tänä keväänä kutsumme kaikki Werkon toiminnasta kiinnostuneet yhteisiin ajatuspajoihin jakamaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan Werkon toimintaan liittyen. Kaikki ja kaikkien ajatukset Werkkoon ja sen toimintaan liittyen ovat erittäin tervetulleita ja arvokkaita: Yhdessä muodostamme Werkon, joka välittää - sekä vertais- ja kokemustietoa että toinen toisistamme. Ajatuspajatyöskentely on osa Werkon toiminnan ja strategian kehittämistyötä, joka toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun (YAMK) opinnäytetyönä.

Jos et päässyt paikan päälle edelliseen ajatuspajaan, se ei haittaa ollenkaan. Mukaan ajatuspajatyöskentelyyn voi lähteä milloin tahansa kuluvan kevään aikana. Voit osallistua kaikkiin ajatuspajoihin tai vain yhteen, jonka teema kiinnostaa sinua erityisesti. Pienestäkin osallistumisesta on suurta hyötyä Werkon toiminnan kehittämisessä.

Ajatuksia ensimmäisestä ajatuspajasta

Helmikuu sai kerrassaan mainion aloituksen Werkon toimitiloissa Werkkolassa torstaina 1.2.2024 yhteisen ajatuspajan muodossa. Kutsuimme kevään ensimmäiseen ajatuspajaan kaikki Werkon toiminnan ja imagon kehittämisestä kiinnostuneet. Lämmin kiitos vielä kerran kaikille ajatuspajaan osallistuneille!

Ajatuspajan yhteinen työskentely ja keskustelu tuotti arvokasta, monipuolista ja hyödyllistä tietoa, kysymyksiä ja oivalluksia Werkon toimintaan ja nykytilaan liittyen. Ajatuspajassa pohdimme yhdessä ja erikseen Werkkoon liittyviä mielikuviamme ja kokemuksiamme. Rakensimme myös ymmärrystä siitä, mistä Werkossa ja sen toiminnassa oikein onkaan kysymys: Sanoitimme sen, miksi Werkko on olemassa ja keitä varten. Kirjasimme konkreettisesti ylös mitä hyötyä Werkon toiminnasta on (tai voisi tulevaisuudessa olla) ja kenelle.

Pohdimme myös sitä, keille kaikille toiminnasta ja sen useista hyödyistä kannattaisi kertoa ja viestiä. Keskustelimme yhdessä myös Werkon arvoista ja tärkeiksi koetuista periaatteista. Osallistujien esiin nostamista ja tärkeiksi koetuista arvoista mainittakoon esimerkkeinä muun muassa lempeys, samanarvoisuus, yhteisöllisyys, kunnioitus, kohtaaminen sekä nähdyksi ja kuulluksi tuleminen.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Tule mukaan seuraavaan ajatuspajaan

Tule mukaan seuraavaan ajatuspajaan pohtimaan Werkon imagoa, brändiä, mahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia!

Olet lämpimästi tervetullut Werkon seuraavaan ajatuspajaan kahvi- ja teekupin sekä yhteisen työskentelyn ääreen ma 4.3.2024 klo 17-20 Werkkolaan (Osoite: Seutulantie 3-5 A. 04410 Järvenpää Huom: Tila ei valitettavasti ole esteetön)! Ajatuspajaan sisältyy ohjattua ajatuspajatyöskentelyä opinnäytetyöntekijä Laura Savolaisen ohjaamana teemoista: 1. Werkkoon liittyvät mielikuvat (Werkon imago ja brändi) eri näkökulmista, sekä 2. Werkon toiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Työpajan loppuun jätämme myös jonkin verran aikaa avoimelle ja vapaamuotoiselle keskustelulle esiin nousevista aiheista.

Et tarvitse mitään erityisosaamista ajatuspajatyöskentelyä varten. Kiinnostus Werkon toiminnan kehittämiseen ja omat yksittäisetkin ajatuksesi Werkon toiminnasta, Werkon tapahtumista tai esimerkiksi vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta ovat työskentelyn kannalta erittäin hyödyllisiä, arvokkaita ja riittäviä. Keskustelun on tarkoitus olla avointa, rentoa sekä kaikkien osallistujien näkemyksiä ja ajatuksia kunnioittavaa. Ajatuspajatyöskentely on täysin vapaaehtoista eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Suuri kiitos, jos pääset mukaan kuuntelemaan ja jakamaan ajatuksia.


Tärkeää tietoa ajatuspajasta: Ajatuspajan osallistujien henkilötietoja ei kerätä eikä nimiä mainita opinnäytetyössä. Ajatuspajassa esiin tulleita ajatuksia ja tietoa käytetään Werkko ry:n strategian ja toiminnan kehittämisessä sekä myöhemmin julkaistavassa Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Lisätietoja ajatuspajasta Laura Savolaiselta: lauraelisa1987@gmail.com