Werkon KOKEWA-hankkeen työntekijävalinnat on tehty

19.02.2020

Werkon kolmivuotiseen KOKEWA-hankkeeseen on nyt valittu työntekijät.
Hankkeen koordinaattorina toimii YTK Riikka Hyvärinen, joka on
aikaisemmin ollut kehittämässä mm. kokemusasiantuntijatoimintaa sekä
asiakkaiden osallisuutta vahvistavia käytäntöjä kunnallisissa
päihdepalveluissa. Kokemuskehittäjäksi valittiin Janne Rosenlund, joka
on aiemmin toiminut kokemusasiantuntijana sosiaalialan
osaamiskeskuksessa ja osallistunut siellä lastensuojelupalveluiden
kehittämiseen. Werkkolaiset toivottavat uudet työntekijät lämpimästi
tervetulleiksi!