Pohdintaa vertais- ja kokemustoiminnan positiivisista puolista

24.06.2024

Kesälomien lähestyessä ja auringon paistaessa päätin tietoisesti pysähtyä pohtimaan jotain positiivista, mistä voisin kirjoittaa. Jotain, mikä saattaisi puhutella teitä, jotka olette jo itse tunteneet ja todenneet vertais- ja kokemustoiminnan merkityksen, mutta mikä samalla pysäyttäisi myös ne teistä aiheen äärelle, joille vertais- ja kokemustoiminta on kenties vielä vieraampaa.

Olen kuullut useilta vapaa-ajallani, töissäni ja vapaaehtoistöissäni tapaamiltani ihmisiltä siitä, miten paljon hyvää vertaistuki tai vertais- ja kokemustoiminta on tuonut heidän tai heidän läheistensä elämään. Monille vertaistuki on ollut tärkeässä ja jopa käänteentekevässä, auttavassa roolissa esimerkiksi erilaisia sairauksia tai vaikeita elämäntilanteita kohdatessa. Jotkut taas ovat halunneet tuoda oman kokemuksensa muiden samankaltaisia asioita kohdanneiden ihmisten tai heitä hoitavien ammattilaisten avuksi, kun aikaa omasta kokemuksesta on kulunut riittävästi.

Siispä kokosin teille kesälukemisiksi heinäkuun päivien määrää vastaavan 31 kohdan listan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan positiivisista puolista. Lista kertokoon siitä, miksi kyseinen toiminta on niin monelle meistä hyödyllistä ja merkityksellistä.

Listan positiiviset pohdinnat perustuvat viime keväänä Keski-Uudenmaan alueen mielenterveys- ja päihdetoimijoiden kumppanuusverkoston tapaamisen yhteydessä pitämääni lyhyeen työpajaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta. Työpaja on osa Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun (Laurea YAMK) opinnäytetyötäni, jota teen parhaillaan Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n toiminnan kehittämiseen liittyen. Mukana työpajassa oli niin kokemus- ja vertaistoimijoita, järjestötoimijoita kuin sotealan ammattilaisiakin.


Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan 31 positiivista puolta

Mitä hyötyä on vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta? Mitä hyvää ja positiivista siinä on?

 1. Saman kokenut ymmärtää
 2. Ihminen ihmiselle
 3. Kiireetön kohtaaminen
 4. Kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tuleminen
 5. Inhimillinen lisä
 6. Luodaan turvallista yhdessäoloa ja toimintaa
 7. Yhteys toisiin
 8. Häpeän tunteen vähentyminen
 9. Tuo toivoa asiakkaalle, toipuminen on mahdollista!
 10. Tuo mielekkyyttä ihmisen arkeen
 11. Merkityksellistä toimintaa itse vertaistukijalle ja kokemusasiantuntijalle
 12. Kuntoutuminen
 13. Voi olla osana omaa toipumisprosessia
 14. Arvokasta näkökulmaa toipujalle
 15. Stigman lievittyminen
 16. Merkityksellistä tekemistä
 17. Yhteisöllisyyden kokemus
 18. Yksinäisyyden vähentyminen
 19. Antaa sekä vertaiselle että toiselle osapuolelle
 20. Erilaisten kokemusten kuuleminen
 21. Vertaistoimija saa toiminnasta myös itse tukea
 22. Loistavaa toimintaa hoidon tueksi
 23. Tarinallisuus – Helpompi ottaa vastaan tietoa?
 24. Tiedon tuominen suurelle yleisölle yhteiskunnallisesti
 25. Puheeksiotto lisääntyy
 26. Tasaveroinen kohtaaminen, ihminen ihmiselle
 27. Yhteisöllisyys antaa voimaa
 28. Tärkeä lisä ammattilaisen rinnalla, potilaan ja läheisen rinnalla
 29. Oivallukset muiden tarinoista
 30. On muitakin, jotka kokevat näin
 31. Olemme kaikki ihmisiä, inhimillisiä sellaisia

Pitkä positiivisten puolien lista, joka ei päättynyt suinkaan numeroon 31, mutta joka jo tällaisenaan puhuu vertais- ja kokemustoiminnan puolesta kooten yhteen niin kokemus- ja vertaistoimijoiden, järjestötoimijoiden kuin sotealan ammattilaisten näkemyksiä.


Toivonkin yhä useamman meistä saavan tärkeää apua, tukea, tietoa ja oivalluksia mm. monien järjestöjen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta myös tulevaisuudessa. Vertais- ja kokemustoiminnasta voivat hyötyä mielestäni sairastuneiden, vaikeita elämäntilanteita kohdanneiden sekä heidän läheistensä lisäksi myös monet sotealan ammattilaiset, kuten kirjoitin aiemmassa kuulumistekstissäni. Kuten eräs työpajan osallistuja oli osuvasti kirjoittanut: "Olemme kaikki ihmisiä, inhimillisiä sellaisia".

Toivotan sinulle aurinkoista kesää ja toivon, että mieleesi jäi tämän tekstin myötä jokin positiivinen ajatus vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan liittyen! Lämpimästi tervetuloa pohtimaan aihetta jatkossa myös meidän werkkolaisten kanssa.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta kiinnostunut: Kerrothan meille toiveistasi tulevan syksyn toimintaamme liittyen lyhyessä, noin 5 min aikaasi vievässä kyselyssä; https://pokka.kukunori.fi/kuwerkko/werkon-toimintakysely-2024</p>Jos Werkon toiminta kiinnostaa, otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä laura.savolainen@werkkory.fi, kerron ja kuulen mielelläni lisää! Kaikki Werkon toiminnasta ja Keski-Uudenmaan alueen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan Werkon toimintaan myös keskiviikkoisin avoimiin oviimme.

WERKKO ry on Keski-Uudellamaalla toimiva vertais- ja kokemustoiminnan tukikeskus, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet kokemus- ja vertaistoimijat, toipujat, päättäjät, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, opettajat sekä opiskelijat.


Tarjoamme:

 • tukea, neuvontaa ja koulutusta kokemus- ja vertaistoimijoille
 • tietoa kokemus- ja vertaistoiminnasta ammattilaisille sekä järjestötoimijoille
 • avoimia kohtaamispaikkoja ja vertaistukea aikuisille
 • tietoa Keski-Uudenmaan alueen vertais- ja kokemustoiminnasta kaikille aiheesta kiinnostuneille

Liity Werkko ry:n jäseneksi täällä.