Ajatuksia kokemustiedon ja ammattitiedon yhdistämisestä - Kesäkuu 2024

31.05.2024

Tiesitkö, että myös sotealan ammattilaiset ovat lämpimästi tervetulleita Werkon jäseniksi ja mukaan toimintaamme? Werkko ry tarjoaa tukea, neuvontaa ja koulutusta vertais- ja kokemustoimijoille, mutta tämän lisäksi Werkko tarjoaa myös tietoa vertais- ja kokemustoiminnasta sekä -toimijoista alueen soteammattilaisille, järjestötoimijoille ja opiskelijoille. Olemmekin iloksemme huomanneet kuluneen kevään aikana, että toimintaamme on tullut tutustumaan entistä enemmän mm. Keski-Uudenmaan alueen sotealan ammattilaisia ja opiskelijoita.

Myös sotealan ammattilainen voi hyötyä kokemustiedosta, jota kokemus- tai vertaistoimijalle on kertynyt oman tai läheisensä sairastumisen tai haastavan elämäntilanteen myötä. Kokemustieto ja ammattitieto eivät mielestäni olekaan toisiaan poissulkevia näkökulmia, eivätkä ne kilpaile toistensa kanssa, vaan ne voivat parhaimmillaan täydentää toisiaan. Eräs opinnäytetyöhöni liittyvään työpajaan osallistunut henkilö kiteyttikin asian mielestäni osuvasti: "Ammattilaisuus + kokemusasiantuntijuus = kokonaisvaltaisempi näkemys"

Keski-Uudenmaan alueen toimijoiden näkemyksiä vertais- ja kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksista ja hyödyistä

Pidin maaliskuun lopulla Keski-Uudenmaan alueen mielenterveys- ja päihdetoimijoiden kumppanuusverkoston tapaamisen yhteydessä lyhyen työpajan liittyen vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan. Mukana työpajassa oli niin kokemus- ja vertaistoimijoita, järjestötoimijoita kuin sotealan ammattilaisiakin. Työpaja on osa Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun (Laurea YAMK) opinnäytetyötäni, jota teen parhaillaan Werkko ry:n toiminnan kehittämiseen liittyen. Kehittämisessä pyrin ottamaan huomioon Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n toimintaan liittyvien tahojen erilaiset näkökulmat. Muistutan vielä, että Werkon toimintaan ovat tervetulleita vertais- ja kokemustoimijat kaikista kokemustaustoista, vaikka kyseinen työpaja pidettiinkin mielenterveys- ja päihdetoimijoille.

Saimme työpajatyöskentelyn lopputuloksena monipuolisen ja mielenkiintoisen koosteen eri toimijoiden näkemyksistä mm. vertais- ja kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksiin ja hyötyihin liittyen. Minua ilahdutti erityisesti se, että monet osallistujat nostivat työpajassa esiin myös kokemustiedon ja ammattitiedon välisen yhteistyön mahdollisuudet.

Työpajatyöskentelyyn osallistuneiden näkemyksiä kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden hyödyistä sotealan ammattilaisen kanssa tehtävässä yhteistyössä:

Kokemusasiantuntijuus/vertaistoimijuus:
Sellaista tietoa, taitoja ja kokemuksia, mitä ei työntekijöillä ole, iso plussa!

 • Loistavaa toimintaa hoidon tueksi
 • Paras mahdollinen työpari ammattilaiselle
 • Tärkeä lisä ammattilaisen rinnalla, potilaan ja läheisen rinnalla
 • Vertais- ja kokemustoimija hyvä työpari ammattilaisen avun rinnalla
 • Vapauttaa ammattilaisen pysymään omassa roolissa
 • Ammattilaisuus + kokemusasiantuntijuus = kokonaisvaltaisempi näkemys

Erityisesti viimeisenä mainittu kohta kokosi mielestäni erinomaisesti sen, miten kaksi erilaista näkökulmaa voivat täydentää toisiaan. Kokemus- ja vertaistoimijan ei suinkaan ole tarkoitus olla ammattilaisen korvaaja. Kokemusasiantuntija ja vertaistoimija voi tuoda ihmiselle ja hänen läheisilleen sotealan asiantuntijoiden tarjoaman ammattitiedon ja -taidon rinnalle oman kokemuksen kautta saavutettua ymmärrystä ja kokemustietoa sairastumisesta tai haastavasta elämäntilanteesta. Monet vertaistoimijat ohjaavat mm. vertaistukiryhmiä, jotka ovat monille meistä arvokas tuki ja apu. Kokemusasiantuntijat voivat toimia myös ammattilaisten työpareina tai erilaisissa työryhmissä ja tuoda ammattilaisten avuksi kokemukseen perustuvaa näkökulmaa.

Työpajan osallistujien näkemyksiä kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden hyödyistä ja mahdollisuuksista olivat muun muassa seuraavat:

Kokemusasiantuntijuus/vertaistoimijuus:

 • Tuo toivoa asiakkaalle, toipuminen on mahdollista!
 • Erilaisten kokemusten kuuleminen
 • On muitakin, jotka kokevat näin
 • Merkityksellistä toimintaa itse vertaistukijalle ja kokemusasiantuntijalle
 • Saman kokenut ymmärtää
 • Erilainen yhteys asiakkaaseen
 • Kiireetön kohtaaminen
 • Tasaveroinen kohtaaminen, ihminen ihmiselle
 • Yhteisöllisyys antaa voimaa
 • Oivalluksia ammattilaisille
 • Kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tuleminen
 • Olemme kaikki ihmisiä, inhimillisiä sellaisia

Uskon monen lukijan samaistuvan edellisiin. Uskon myös monen sotealan ammattilaisen tunnistavan ja tietävän vertais- ja kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet. Työpajassa nostettiin esiin kuitenkin myös se, ettei monilla ammattilaisilla ole vielä tarpeeksi tietoa vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Toivonkin, että Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry voi omalla toiminnallaan tukea myös vertais- ja kokemustoimijoiden sekä ja sotealan ammattilaisten toisiaan kunnioittavaa, erilaisia näkökulmia yhdistävää yhteistyötä esimerkiksi yhteisten kohtaamisten ja keskustelujen kautta.


Jos Werkon toiminta kiinnostaa, otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä laura.savolainen@werkkory.fi, kerron ja kuulen mielelläni lisää! Kaikki Werkon toiminnasta ja Keski-Uudenmaan alueen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan Werkon toimintaan myös keskiviikkoisin avoimiin oviimme.

WERKKO ry on Keski-Uudellamaalla toimiva vertais- ja kokemustoiminnan tukikeskus, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet kokemus- ja vertaistoimijat, toipujat, päättäjät, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, opettajat sekä opiskelijat.

Tarjoamme:

 • tukea, neuvontaa ja koulutusta kokemus- vertaistoimijoille
 • tietoa kokemus- ja vertaistoiminnasta ammattilaisille sekä järjestötoimijoille
 • avoimia kohtaamispaikkoja ja vertaistukea aikuisille
 • tietoa Keski-Uudenmaan alueen vertais- ja kokemustoiminnasta kaikille aiheesta kiinnostuneille

Liity Werkko ry:n jäseneksi täällä.

Tilaa uutiskirjeemme täältä niin saat uusimmat Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n kuulumiset sähköpostiisi kerran kuukaudessa.