Werkon kesäkuun ajatuspaja

03.06.2024

Mikä on Werkon ajatuspaja?

Tänä keväänä ja kesänä kutsumme kaikki Werkon toiminnasta kiinnostuneet yhteisiin ajatuspajoihin jakamaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan Werkon toimintaan liittyen. Kaikki ja kaikkien ajatukset Werkkoon ja sen toimintaan liittyen ovat erittäin tervetulleita ja arvokkaita: Yhdessä muodostamme Werkon, joka välittää - sekä vertais- ja kokemustietoa että toinen toisistamme. Ajatuspajatyöskentely on osa Werkon toiminnan ja strategian kehittämistyötä, joka toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun (YAMK) opinnäytetyönä. Opinnäytetyöntekijä on Werkon toiminnanjohtajana 1.3.2024 aloittanut Laura Savolainen. Voit lukea Lauran esittelyn verkkosivuiltamme.

Jos et päässyt paikan päälle edelliseen ajatuspajaan, se ei haittaa ollenkaan. Mukaan ajatuspajatyöskentelyyn voi lähteä milloin tahansa kuluvan kevään ja kesän aikana. Voit osallistua kaikkiin ajatuspajoihin tai vain yhteen, jonka teema kiinnostaa sinua erityisesti. Pienestäkin osallistumisesta on suurta hyötyä Werkon toiminnan kehittämisessä. Kiitos, jos pääset mukaan!

Tärkeää tietoa ajatuspajasta:

Ajatuspajan osallistujien henkilötietoja ei kerätä eikä nimiä mainita opinnäytetyössä. Ajatuspajassa esiin tulleita ajatuksia ja tietoa käytetään Werkko ry:n strategian ja toiminnan kehittämisessä sekä myöhemmin julkaistavassa Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Lue lisää Werkon edellisistä ajatuspajoista täällä.

Lisätietoja ajatuspajoista saat myös opinnäytetyöntekijältä ja Werkon toiminnanjohtajalta Laura Savolaiselta: laura.savolainen@werkkory.fi 

Tervetuloa seuraavaan ajatuspajaan!

Werkon seuraava Ajatuspaja pidetään Werkkolassa (Seutulantie 3-5 A, 04410 Järvenpää) torstaina 27.6. klo 17-20.

Ajatuspajan aiheina ovat tällä kertaa seuraavat aiheet ja kysymykset:

  • 1. Werkon missio:

Miksi Werkko on olemassa? Mikä on Werkon ydintehtävä sen toimintaympäristössä? Mitä Werkko tekee? Ketä varten ja miksi?

  • 2. Werkon arvot:

Millainen Werkko on? Minkälaisten periaatteiden mukaisesti Werkko toimii? Miten Werkon arvot näkyvät Werkon toiminnassa ja teoissa?

  • 3. Werkon visio:

Mitä Werkko haluaa saavuttaa? Missä ja millainen Werkko haluaa olla vuosien päästä? Mitä Werkko on silloin saanut aikaan? Mikä on se tavoitetila, jonka Werkko haluaa saavuttaa?

  • 4. Werkon logo/brändi:

Miltä Werkko näyttää? Mitä Werkosta ja sen toiminnasta tulee mieleen? Mistä Werkon voisi tunnistaa ja muistaa? Miten ja kenelle viestimme Werkon toiminnasta, toimijoista, toimintatavoista ja tavoitteista? 


Pohdimme edellisiä kysymyksiä aiemmista Ajatuspajoista saatuun tietoon, oivalluksiin ja havaintoihin pohjautuen. Sinun ei tarvitse muistaa tai tietää, mitä edellisissä ajatuspajoissa on tehty vaan riittää, että tulet paikalle Werkkolaan yhteiseen ajatuspajatyöskentelyyn.

Olet siis lämpimästi tervetullut Ajatuspajaan, vaikket olisi osallistunut aiempiin Ajatuspajoihin. Osallistuminen ei vaadi sinulta mitään erityisosaamista tai valmistautumista. Kiinnostus Werkon toimintaan riittää. Ajatuspajaan sisältyy ohjattua ajatuspajatyöskentelyä opinnäytetyöntekijä (ja Werkon toiminnanjohtaja) Laura Savolaisen ohjaamana.

Ajatuspajatyöskentelyn on tarkoitus olla avointa, rentoa sekä kaikkien osallistujien näkemyksiä ja ajatuksia kunnioittavaa. Ajatuspajatyöskentely on täysin vapaaehtoista eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Suuri kiitos, että olet mukana Werkon ajatuspajatyöskentelyssä! Ajatuksesi ovat arvokas ja suuri apu Werkon toiminnan suunnittelemisessa.