Werkon toiminnanjohtajaksi Laura Savolainen

08.03.2024

Werkko ry:n hallitus on valinnut Laura Savolaisen Werkko ry:n toiminnanjohtajaksi helmikuun kokouksessaan. Laura aloitti työt Werkko ry:n toiminnanjohtajana perjantaina 1.3.2024. Seuraavassa voit lukea Lauran kirjoittaman esittelyn.

Kuka olet Laura Savolainen?

Olen syntyperäinen keskiuusimaalainen, joka on palannut muutama vuosi sitten perheensä kanssa alkuperäisille juurilleen mm. opiskeluaikaisten pääkaupunkiseudulla vietettyjen vuosien jälkeen. Työskentelyn aloittaminen juuri Keski-Uudellamaalla toimivassa yhdistyksessä, Werkko ry:ssä, tuntuukin siten hyvin luontaiselta ja merkitykselliseltä uudelta alulta myös tutun asuinseudun ja toimintaympäristön myötä.

Werkko ry on minulle erityisen merkityksellinen ennen kaikkea sen toiminnan tarkoituksen eli Keski-Uudenmaan alueen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan sekä siinä tavalla tai toisella mukana olevien ihmisten takia. On mahtavaa päästä työskentelemään Werkko ry:ssä monille meistä keskiuusimaalaisistakin tärkeiden aiheiden eli ihmisten hyvinvoinnin edistämisen, osallisuuden, yhteisöllisyyden, kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen, palvelujen yhteiskehittämisen sekä tietysti vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan parissa.

Vapaa-ajallani vietän aikaani oman perheeni sekä monien rakkaiden ystävieni kanssa. Viihdyn ja oleskelen mielelläni järvimaisemissa. Sukujuureni ovat Saimaan Savossa ja lapsuuteni olen viettänyt Tuusulanjärven rannan tuntumassa. Viime vuosina olen innostunut vapaa-ajallani erityisesti myös vapaaehtoisuudesta sekä vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta. Niiden myötä olen tutustunut moniin mahtaviin ihmisiin, kuullut heidän mielenkiintoisia tarinoitaan ja kokemuksiaan, sekä oppinut heiltä paljon uutta. Samalla olen päässyt jakamaan omaa aikaani, osaamistani ja kokemustani niin muille vapaaehtoisille, vertaisille kuin ammattilaisille. Vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminta ovat olleet lähellä sydäntäni siten jo ennen Werkko ry:ssä työskentelyä. Olen innoissani siitä, että pääsen tekemään jatkossa kokopäiväisesti töitä merkityksellisen asian ja toiminnan parissa.

Millaisia ajatuksia sinulla on vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan liittyen?

Uskon vahvasti siihen, että vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta voi täydentää ja tukea monipuolisella tavalla sotealan ammattilaisten tärkeää asiantuntijatietoa sekä sotepalveluja. Kokemustieto ei suinkaan korvaa ammattitietoa tai kilpaile sen kanssa vaan voi mielestäni nimenomaan täydentää ja tukea sitä. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta voi olla paljon hyötyä ja apua erilaisia sairauksia tai haastavia elämäntilanteita kohdanneille ihmisille ja heidän läheisilleen, mutta myös sotealan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemusasiantuntijat toimivat mm. erilaisissa kehittämistehtävissä, luennoitsijoina, ryhmänohjaajina tai ammattilaisen työparina.

Mielestäni on tärkeää, ettei kukaan jäisi yksin kokemustensa kanssa. Vertaistoimijan tai kokemusasiantuntijan avulla ihminen voi tulla ymmärretyksi, kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi sellaisen ihmisen toimesta, joka on kenties kokenut samanlaisia asioita. Hän on voinut käydä läpi samankaltaisia elämäntilanteita ja -muutoksia, pohtia samoja kysymyksiä sekä tuntea samoja, kenties hyvin vaikeitakin tunteita.

Millainen on koulutustaustasi?

Olen alkuperäiseltä koulutukseltani kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Pääaineenani opiskelin markkinointia. Harkitsin aikoinaan tosin hakevani opiskelemaan psykologiaa, mutta päädyin lopulta opiskelemaan kauppatieteitä. Viime vuosien aikana olen toteuttanut pitkään mielessä olleen haaveeni lisäopinnoista. Luin avoimessa yliopistossa mm. jonkin verran psykologiaa, sosiaali- ja terveystieteiden tutkimusta ja johtamista sekä viestintää. Tällä hetkellä opiskelen myös palvelu- ja liiketoimintamuotoilua.

Olen perehtynyt myös vapaaehtoistyön maailmaan sekä mielenterveys- ja hyvinvointiaiheisiin erilaisten mielenkiintoisten kurssien ja -koulutusten myötä. Niiden kautta innostuin aikoinaan myös vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Haluankin kannustaa myös tässä yhteydessä tutustumaan mm. monien arvokasta työtä tekevien järjestöjen ja yhdistysten vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimintaan, jos se ei ole sinulle vielä tuttua. Kokemustieto ja vertaistuki saattavat olla suureksi avuksi, jos ihminen kohtaa elämässään esimerkiksi sairastumisen tai haastavan elämäntilanteen mukanaan tuomat muutokset, kysymykset ja ajatukset.

Mitä toivot ja odotat työltä? Onko sinulla visiota Werkon suhteen tai miten sellainen luodaan yhdessä?

Werkko ry on maaliskuussa 2018 perustettu vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhdistys, jonka jäseniksi ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet sekä sote-ammattilaiset, opiskelijat, johtajat ja päättäjät. Werkko ry:n on tarkoitus toimia jatkossakin Keski-Uudenmaan alueen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tukikeskuksena.

Opiskelen parhaillaan työn ohessa Palvelu- ja liiketoimintamuotoilua Laurea ammattikorkeakoulussa. Aion hyödyntää opiskelujani erityisesti Werkko ry:n tulevan toiminnan suunnittelussa. Juuri aloittamani YAMK-opinnäytetyöni tavoitteena ja tarkoituksena on Werkko ry:n kohderyhmä- ja sidosryhmälähtöinen strategiamuotoilu. Käytän palvelumuotoilua apunani, jotta saamme yhdessä tunnistettua ja määriteltyä mm. yhdistyksemme olemassaolon tarkoituksen, merkityksen ja tavoitteet. Tavoitteena on myös selkeyttää Werkko ry:n brändiä. Pyrin kuuntelemaan ja kartoittamaan maltilla sen, millaisia tarpeita, kokemuksia, toiveita ja ajatuksia Werkko ry:n toiminnassa tavalla tai toisella mukana olevilla ihmisillä on mielessään. Siten voimme tunnistaa sen suunnan ja ne tavoitteet, joita kohti kannattaa yhdessä lähteä kulkemaan Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa ja -toimijoita tukien.

Miten ja millaisissa asioissa sinuun voi olla yhteydessä?

Toimintamme suunnittelu ja toiminnanjohtajan tehtäviin perehtyminen on vasta alkanut, mutta keskustelen ja luen mielelläni eri ihmisten ajatuksista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan liittyen, erityisesti Keski-Uudenmaan alueella.

Minulle on tärkeää tutustua Werkon toimintaan sekä eri toimijoihin ja aionkin ottaa ensimmäisiksi tehtävikseni Werkon eri tapahtumissa, ryhmissä sekä koulutuksissa käymisen, sekä erityisesti Werkon eri toimijoiden kuuntelemisen ja kohtaamisen. Olen varannut tätä varten myös erikseen aikaa maaliskuun tiistaipäiviltäni. Kanssani voi tulla keskustelemaan kiireettömästi mistä tahansa Werkon toimintaan liittyvästä, tai tutustumaan ja juttelemaan rennosti kahvikupin ääreen Järvenpään Werkkolaan. Tarkemmat ajankohdat löydät maaliskuun toimintakalenteristamme. Voit olla minuun yhteyksissä myös sähköpostitse laura.savolainen@werkkory.fi tai puhelimitse 044 491 8266.

Toivotamme sinut myös lämpimästi tervetulleeksi tapaamaan kaikkia meitä werkkolaisia Werkon avoimiin oviin keskiviikkoisin klo 14-16. Avoimet ovet ovat auki kaikille, ja ne pidetään Werkon toimitiloissa Järvenpään Werkkolassa (Seutulantie 3-5 A, 2. krs, 04410 Järvenpää). Voit pistäytyä Werkkolaan ohikulkiessasi kahville tai jäädä pidemmäksi aikaa oleilemaan, juttelemaan sekä istuskelemaan kanssamme. Pääset halutessasi vaihtamaan ajatuksia ja kuulemaan Werkon toiminnasta. Annamme mielellämme lisätietoja siitä, miten toimintaan pääsee mukaan. Paikalla on usein Werkon toiminnan aktiiveja sekä vertais- ja kokemustoimijoita.

Toivotan sinulle valoisaa kevään alkua! Jutellaan kun tavataan 😊

Lämpimin terveisin,
Laura

044 491 8266 / laura.savolainen@werkkory.fi 

Kuvassa: Laura Savolainen / Kuva: Johanna Schmidt
Kuvassa: Laura Savolainen / Kuva: Johanna Schmidt