Sote-ammattilainen, osallistu Werkon opinnäytetyöhön!

04.03.2021

Werkon KOKEWA -hankkeessa tehdään opinnäytetyötä kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten osaamisen näyttäytymisestä käytännön yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Heittäydy eläytymismenetelmän vietäväksi ja kirjoita omiin kokemuksiisi pohjaten jatkoa Werkon kokemusosaajien ja sosionomiopiskelijoiden yhdessä laatimiin kehyskertomuksiin. Tarinoita kerätään maaliskuun ajan. Lue lisää täältä.